Taşıma Sözleşmesi

Anasayfa » Taşıma Sözleşmesi

Taşıma Sözleşmesi

1-Bu sözleşmede, Taşımacı-M.E.G İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (FAST EXPRESS); Gönderici: Kargo gönderen gerçek veya tüzel kişiyi; Kargo gönderilen gerçek veya tüzel kişiyi, Kargo: Taşıması yapılan paket (paket: numune, hediye, ithalat ihracat kapsamında taşınabilir ürün) doküman (doküman: ticari değeri olmayan evrak olarak kabul edilir) veya ticari ürünü  ifade eder. 2-Kargo taşımaları mevcut yasalara(IATA, yerel ve uluslararası hava taşımacılığı hukuku), taşıyanın(ana taşıyıcı firmalar ve tarafımız) yönetmelik kurallarına ve iş bu sözleşmenin kurallarına göre yapılır.3-Alıcı tarafından reddedilen gönderiler, göndericiye telefon veya mail yolu ile ihbar edilip 7 gün içinde gönderici ve alıcıdan cevap alınamazsa doküman, paket veya ticari ürünün bulunduğu ülke gümrüğünün kanun ve koşullarına göre imha veya göndericiye iade edilecek olup bu işlemler için doğacak bütün masraflar(her türlü gümrük vergisi, özel işlem ücretleri, geri dönüş navlun ücreti ve dönüş ülke gümrük masrafları) göndericiye aittir. 4-Kargonun, ilgili kargo personeli tarafından, kara yada hava nakil araçlarında her türlü taşıma koşullarına, kargonun taşınabilmesine uygun mahiyette ve şekilde ambalajlanmış olması gönderenin sorumluluğundadır. Gönderen işinin erbabı olduğu kabul edilip kargo ambalajının kargo hizmetinin gerektirdiği sağlamlık, ölçü ve standartta olmasını temin ile yükümlüdür. Taşınmak üzere alınan kargolar operasyonel olarak sadece içerik olarak uluslararası kurallara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Taşıma sırasında her türlü ziyan ve hasardan oluşacak maddi ve manevi zararlardan gönderen sorumlu olup taşıyıcı, gönderene ve alıcıya karşı sorumlu değildir. Gönderici paketlemeden sorumlu olduğu için doğacak tazmin talepleri taşımacı tarafından kabul edilemez. 5-Taşınması kanunen veya kurallarla yasaklanmış veya izne bağlanmış olup da buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya, çabuk bozulabilen, çabuk kırılabilen, her türlü koku veren,yanıcı,Patlayıcı,zehirli,akıcı,aşındırıcı,manyetik,radyoaktif,uçucu gazve benzer özelliklere sahip maddeler taşınmaz. Çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil, kıymetli evrak(her türlü aslı olmayan orijinal evrak),gemi konşimentosu, kıymetli evrak ve benzeri nitelikteki diğer vesikalar taşınmaz. Gönderen tarafından taşıyıcıya teslim olurken beyan edilmemiş olan bu tür kargoların taşınmasından doğan hasarlardan gönderen maddi sorumlu tutulamaz, belirtilen malların kaybı halinde maddi ve manevi tazmininden  dolayı taşıyıcı sorumlu değildir.6-Taşıması yapılan kargonun ücreti, taşıyıcının belirlediği ülkelere olan servis durumuna (Ülke ve Bölge olarak) ve taşıyıcının belirlediği tarifeye göre, taşıma ücreti alınır. Gönderen, taşıyıcının ücret tarifesinden ,yasalardan ve iş bu taşıma şart ve kurallarından doğan ve ödenmesi gereken tüm taşıma ücret ve giderlerini (gönderici ve alıcı ülke gümrükte oluşabilecek her türlü harç, vergi ve ülke dağıtım transfer masrafları) nakden ve hemen ödemeyi garanti eder.7-Taşınan kargonun ağırlığı gerçek ağırlığı ve hacim ağırlığı hesaplanarak(Hacim ağırlık=En x Boy x yükseklik / 5000)(ebatlar cm olarak alınır) yüksek olan kilogram ve Volumetrik değer üzerinden kabul edilerek faturalandırılır.8-Ticari kargolarda göndericinin sevk irsaliyesi veya fatura vermesi yasal zorunluluktur.9-Anayasanın 20.maddesinde ifadesini bulan özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince gönderen tarafından taşımacıya teslim edilen kargoların içeriğine bakılmaz. Gönderici içerik tespiti yapmadan taşıyana teslim ettiği kargoların kaybı veya içeriklerinin eksikliğinden taşıyıcı, göndericiye ve alıcıya karşı sorumlu tutulamaz. Taşıyıcıya maddi ve manevi tazmin talebinde bulunulamaz.10-Taşımacının sorumluluğu kargoyu aldığı tarihten, alıcıya teslim ettiği tarihe kadar geçen süre ile sınırlıdır. Kargo tesliminde alıcı, kargoyu teslim alırken kontrol edip hasarlı olup olmadığını görerek teslim almalıdır .Şüpheli bir durum tespit edilirse teslim eden görevli ile paket açılıp hasar varsa tespit edilmelidir. Kargo tesliminden sonra yapılan hasar ve diğer şikayetlerden taşıyıcı sorumlu değildir.11-Ücreti alıcıdan tahsil edilen gönderilerde ,alıcı ücreti ödemeyi kabul etmezse taşıma ücreti ve diğer giderler(her türlü gönderici, alıcı ülke gümrük harç ve vergiler, özel işlem ücretleri dahil) göndericiden alınır.12-Taşımada oluşacak her türlü gönderici, alıcı ülke gümrük harç, vergi, özel işlem ücretleri göndericiye aittir. Kanun koyucu tarafından yasaklanmadıkça taşıyıcı, taşıma sırasında alıcının gerekli evrak ve izinleri sağlamamasından oluşacak her türlü gümrük, depolama, vergi, harçlar ve diğer giderler alıcıya fatura edilir .Alıcının kabul etmemesi veya ödememesi halinde masrafların ödenmesinden gönderici sorumlu olur.13- Taşıyıcının uluslararası hava taşımacılığı ile ilgili sorumluluğu uluslararası taşımacılık hükümleri ile sınırlandırılmıştır. Buna göre gönderinin kaybolması durumunda taşıyıcının göndericiye ödemekle yükümlü olduğu miktar gönderici tarafından taşımacıya teslim edilen proforma faturada belirtilen toplam malzeme değeri beyan edilen değerin ilk 100USD(Yüz Amerikan Doları) kısmına tekabül eden sigorta primi taşıma fiyatlarına dahildir. Gönderen yazılı olarak konşimentonun ön yüzündeki kıymet deklaresi(gümrük değeri) bölümüne ilave bir kıymet beyan etmemişse, aynı değerdeki proforma faturayı taşımacıya teslim etmek zorunadır malzeme bedeli olarak kabul edilecek değer göndericinin taşımacıya teslim ettiği proforma üzerinde yazılı değer olarak kabul edilir. Gönderinin maksimum tazmin kıymetinin bu limitler içinde kaldığını peşinen kabul eder. Gönderici tarafından daha yüksek değerde sigortalama istendiğinde gönderici bunu taşıyıcıya bildirmek zorunda olup, ister gönderici ister taşıyıcı ek sigorta poliçesi düzenleyip gönderiyi en fazla 7.500EURO(yedi bin beş yüz euro) ya kadar sigortalayabilirler. Bu durumda sigorta primini gönderici öder. 100USD Üzerinde proforma fatura ile teslim edilen gönderiler, taşıma sırasında gönderici tarafından hatalı paketleme nedeni ile hasar görmesinden dolayı göndericinin maddi ve manevi zarar görmemesi için taşıma sigortası gönderici tarafından yapılması gereklidir, yapılan sigorta poliçesi taşıyıcı tarafından talep edilmez, gönderici tarafından taşıma sigortası yapılmış kabul edilir. Poliçe işlemi yapılmadan teslim edilen ve yola çıkarılan gönderilerden taşıyıcı sorumlu tutulamaz.14-Taşıyıcı kargoyu alıcı adresinde teslim almayı kabul eden herhangi bir kişiye imza karşılığı teslim eder. taşıyıcı bu durumda alan kişinin beyanını doğru kabul ederek kişiden kimlik hüviyet gibi kanıtlar istemeden teslimatını yapar. Teslimatı alan kişiden oluşacak sorunlar taşıyıcı tarafından kabul edilmez.15-Taşıyıcının kargoyu teslim almasından sonra alıcıya teslimi arasında geçen süre içinde, kargonun taşınacağı uçak ve her türlü vasıta ile ilgili rötar ve gecikmeden ayrıca gümrük muayenesi ve diğer gümrükleme işlemlerinden  oluşacak süre uzamasından doğan gecikmelerden taşıyıcı sorumlu tutulamaz.16- Gönderici tarafından teslim edilen gönderinin, alıcı teslimat adresi olarak konşimento üzerinde belirtilen teslimat adresinin hatalı olması durumunda oluşabilecek gecikme ve yanlış teslimatlar göndericinin sorumluluğundadır, gönderi teslim edilmez ve taşıyıcı tarafından göndericiden talep edilen revize adrese teslimat süresi, ülke saat farkı ve merkez dışı olma durumuna bağlı olarak en az 3 en fazla 7 iş günü içinde adres değişikliği ve teslimat işlemi yapılır. posta kutularına yapılan teslimatlar alıcıya yapılmış kabul edilir.17-Gönderenin talimatıyla alıcısına teslim edilmemiş veya alıcı tarafından kabul edilmemiş kargonun tekrar geri getirilmesinde taşıyıcı herhangi bir hasar tazmin riskine girmez.18-Taşıyıcı tarafından uygun görüldüğü şekilde, taşıyıcının anlaşmalı olduğu diğer ikinci taşıyıcı şahıs ve kurumlar içinde geçerli olan taşıma işleminin bir kısmının veya tamamının üçüncü şahıs veya kurumlara yaptırabileceğini ilgili gönderiyi taşımacıya teslim ederek gönderici ve alıcı kabul etmiş sayılır.19- Taşıyıcın hiçbir servis sağlayıcısı veya personeli veya temsilcisi bu taşıma kurallarının hiçbir hükmünü değiştiremez veya kaldıramaz.20-Taraflar arasında bu kurallardan doğacak ihtilaflarda İlgili Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ CANLI DESTEK WHATSAPP